top of page

Програма "Антиплака"

Зъбната плака представлява лепкав биофилм, който се формира ежедневно върху зъбната повърхност. Когато зъбната плака не се почиства регулярно може да доведе до образуването на по – твърда субстанция по повърхността на зъбите – зъбен камък.

За да се отстрани плаката, посредством редовното и правилно минене на зъбите, е важна употребата на конец или междузъбна четка за почистване на междузъбните пространства и вода за уста. 

Програма "Антиплака"

bottom of page