1. Начало
  2. Рекламации

Рекламации

„Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Поръчките се осъществят през сайта www.usmivka.bg след добавяне на избраните продукти в количка. За да бъде завършена поръчката е необходимо съгласие с настоящите Общи условия. „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД извършва доставка на поръчани продукти само за територията на България. Стоките могат да бъдат доставени по един от следните начини, по избор на клиента:

„Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД използва услугите на куриерска фирма Спиди за доставка на всички поръчани стоки. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, клиентът приема и се съгласява и с условията за доставка. В случай, че поръчката е заявена до офис на Спиди, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчка се анулира и се връща обратно в Дрогерията „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване. Пълните условия за доставка може да намерите тук>>.

„Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД има право да не достави част или всички поръчани продукти, както и да забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка или телефон за връзка с клиент, при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява потребителя чрез комуникация по телефон или имейл.

„Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД в този случай е да върне предварително платената сума за конкретния/те продукт/и, ако има такава.

„Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

По отношение на предлаганите продукти е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Клиентът има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 14 дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка. Правото на клиентите да върнат закупени продукти от www.usmivka.bg НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и медицински изделия.

При изпълнение условията за връщане, след получаване на продукта „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД се задължават да върне на клиента сумата платена за него. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми по недвусмислен начин „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД за решението си за отказ от договора преди изтичане на 14-дневния срок.

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес гр. София 1324, ул.“Арх.Георги Ненов“25, Дрогерия „Usmivka.bg”

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Възстановяването на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

Предвид естеството на продаваните в онлайн Дрогерия Usmivka.bg стоки и продукти, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на пациентите/потребителите на сайта (чл. 57, т.5 от Закона за защита на потребителите), в случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Продуктите, за които може да бъде упражнено правото на отказ, включват следните видове продукти:

Правото на клиентите да върнат закупени продукти от www.usmivka.bg НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и медицински изделия.